کارشناسان دانشکده

علی کربلایی زاده
سمت : کارشناس آموزش

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۷۹

تهمینه خالویی
سمت : مسئول دفتر دانشکده
تحصیلات: کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۶۰