مرتضی جعفرپور

jafarPour_morteza

مرتضی جعفرپور

سمت: رئیس دانشکده علوم ریاضی
تلفن ثابت : 034-31312231
پست الکترونیک : m.j@vru.ac.ir
آدرس : رفسنجان، دانشگاه ولی­ عصر(عج)

سابقه فعالیت