منشور اخلاقی پژوهش

منشور اخلاقی پژوهش

 

بسم الله الرحمن الرحیم

با استعانت از خدای متعال و با اعتقاد راسخ به اینکه عالم محضر خداست و او همواره ناظر بر اعمال ماست و به منظور انجام شایسته‌ی پژوهش‌های اصیل، تولید دانش جدید و بهسازی زندگانی بشر، ما دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه‌های کشور:

  • تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت و فقط حقیقت به کار خواهیم بست و از هر گونه جعل و تحریف در فعالیت‌های علمی پرهیز کنیم.
  • حقوق پژوهشگران، پژوهیدگان (انسان، حیوان، گیاه و اشیاء)، سازمان ها و سایر صاحبان حقوق را به رسمیت می شناسم و در حفظ آن می کوشیم.
  • با ملکیت مادی و معنوی آثار پژوهشی ارج می نهیم، برای انجام پژوهش‌های اصیل اهتمام ورزیده و از سرقت علمی و ارجاع نامناسب اجتناب می‌کنیم. (احکام شرعی حق التالیف)
  • ضمن پایبندی به انصاف و اجتناب نامناسب از هر گونه تبعیض و تعصب، در کلیه فعالیت‌های پژوهشی، رهیافتی نقادانه خواهیم کرد.