صفحه نخست » اخبار و رویدادها » نشست علمی با موضوع: ریاضی و پیری؛ سخنران پروفسور امیدعلی شهنی کرم زاده

 

نشست علمی با موضوع: ریاضی و پیری؛ سخنران پروفسور امیدعلی شهنی کرم زاده

 

https://cloud.vru.ac.ir/s/2FF8k8xcA2YJBzG