سرفصل دروس

دانشکده علوم ریاضی

سیلابس دروس

چارت درسی دوره کارشناسی رشته آمار
file name : Chart.pdf
file size : 6 MB
دانلود
جدول زمان بندی دوره کارشناسی رشته آمار
file name : Zamanbandi.pdf
file size : 95 KB
دانلود
چارت درسی دوره کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها ورودی ۹۸
file name : Chart-98.zip
file size : 846 KB
دانلود
جدول زمان بندی دوره کارشناسی رشته ریاضیات وکاربردها ورودی ۹۸
file name : Zamanbandi.pdf
file size : 121 KB
دانلود