صفحه نخست » اخبار و رویدادها » برگزاری اولین وبینار در گروه ریاضی

برگزاری اولین وبینار در گروه ریاضی

عنوان وبینار: آشنایی با چنبره ناجابجایی

ارائه دهنده: دکتر محمد شفیعی